Southwest Burrito

Flour tortilla, scrambled eggs, chorizo, onion, jalapeño, potato, avocado, Monterey Jack, skillet potatoes or fresh fruit

  • 15